ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-06-30 22:55:00 o 호우경보 : 강원도(화천), 경기도(가평, 의정부, 양주, 포천, 연천, 동두천) o 호우주의보 : 강원도(철원) o 폭염경보 : 대구, 경상북도(경주, 포항, 영덕, 의성, 경산, 영천) o 폭염주의보 : 세종, 울산, 광주, 대전, 제주도(제주도동부, 제주도북부), 경상남도(거창, 함양, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 구미), 전라남도(장흥, 화순, 나주, 진도, 영암, 완도, 해남, 강진, 순천, 광양, 보성, 고흥, 장성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(영동, 옥천, 청주), 충청남도(청양, 부여, 논산, 공주), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지), 전라북도(순창, 전주, 익산, 임실, 완주)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.06.30 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 17  0.019  0.007  0.3  0.003   
계화면 18  0.014  0.004  0.002 
고산면 24  10  0.003  0.007  0.4  0.002  30 
고창읍 12  0.013  0.002  0.2  0.002  22 
관촌면 29  0.004  0.007  0.2  0.002  35 
광활면 12  0.011  0.005  0.002  20 
구이면 18  0.020  0.003  0.2  0.001 
군산항 0.016  0.006  0.1  0.001 
금마면 10  0.007  0.008  0.3  0.003  30 
노송동 24  0.014  0.010  0.3  0.001  32 
말도 17  30 
모현동 10  0.011  0.008  0.003  20 
무주읍 23  0.006  0.005  0.2  0.002  40 
봉동읍 17  0.005  0.010  0.4  0.001 
부안읍 15  0.012  0.006  0.2  0.002  23 
비응도동 14  0.020  0.003  33 
사정동 14  0.010  0.009  0.3  0.002  25 
삼기면 12  0.014  0.006  0.2  0.002 
삼천동 13  0.010  0.013  0.3  0.002 
새만금 0.015  0.004  0.4  0.002  25 
서신동 17  0.014  0.3  0.001  27 
소룡동 0.013  0.007  0.2  0.002  22 
소룡동2 10  0.020  0.003  0.2  0.002  33 
송천동 12  0.013  0.008  0.3  0.002  22 
순창읍 19  0.009  0.005  0.2  28 
신태인 20  11  0.009  0.007  0.002  28 
신풍동(군산) 16  0.013  0.009  0.3  0.002 
심원면 11  0.012  0.004  0.2  0.003  20 
여산면 19  0.010  0.007  0.2  0.003  30 
여의동 13  0.015  0.008  0.002  25 
연지동 0.012  0.006  0.3  0.001 
영파동 18  0.009  0.011  0.1  0.002  25 
옥산면 10  0.010  0.006  0.2  0.002  23 
요촌동 14  0.012  0.008  0.2  0.002  27 
용동면 15  0.007  0.005  0.3  0.003  27 
운봉읍 13  0.011  0.006  0.2  0.002  18 
운암면 19  0.009  0.003  0.2  0.002 
임실읍 16  0.013  0.004  0.2  0.003  22 
장수읍 15  0.009  0.005  0.2  0.002 
죽항동 16  0.014  0.007  0.001  42 
진안읍 0.005  0.005  0.2  0.003 
춘포면 12  0.007  0.009  0.3  0.002  22 
팔복동 0.018  0.007  0.3  0.001  30 
팔봉동 14  0.011  0.007  0.6  27 
함열읍 23  0.013  0.006  0.3  0.003  30 
혁신동 19  0.015  0.007  0.2  0.002  25 
효자동 0.016  0.003  0.2  0.003 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이