ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-06-30 21:00:00 o 호우경보 : 인천(강화), 경기도(가평, 남양주, 파주, 의정부, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천, 김포) o 호우주의보 : 강원도(강원북부산지, 양구평지, 인제평지, 춘천, 화천, 철원) o 폭염경보 : 대구, 경상북도(경주, 포항, 영덕, 의성, 경산, 영천) o 폭염주의보 : 세종, 울산, 광주, 대전, 제주도(제주도동부, 제주도북부), 경상남도(거창, 함양, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 구미), 전라남도(장흥, 화순, 나주, 진도, 영암, 완도, 해남, 강진, 순천, 광양, 보성, 고흥, 장성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(영동, 옥천, 청주), 충청남도(청양, 부여, 논산, 공주), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지), 전라북도(순창, 전주, 익산, 임실, 완주)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.06.30 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 0.027  0.021  0.4  0.003   
검단 0.034  0.017  0.4  0.002  53 
경인항 0.025  0.021  0.2  0.001 
계산 0.031  0.019  0.2  0.003 
고잔 11  0.023  0.025  0.4  0.003  42 
구월동 0.019  0.027  0.6 
길상 0.043  0.018  0.3  0.002  61 
남동 0.037  0.029  0.5  0.002  56 
논현 0.025  0.022  0.4  0.002  42 
덕적도 0.025  0.003  0.3  0.001 
동춘 0.016  0.030  0.4  0.003  50 
백령도 0.024  0.004  0.3  0.001 
부평 0.030  0.023  0.4  0.003  50 
부평역 23  16  0.023  0.036  0.5  59 
삼산 0.028  0.019  0.3  0.003  47 
서창 0.027  0.019  0.4  0.003  45 
서해 13  10  0.011  0.034  0.6  0.002  56 
석남 0.030  0.020  0.4  0.003 
석모리 0.036  0.004  0.7  0.001 
석바위 0.019  0.036  0.5  0.002  59 
송도 13  0.021  0.025  0.4  0.003  42 
송림 10  0.028  0.020  0.5  0.003  47 
송해 0.045  0.006  0.3  0.003  63 
송현 0.011  0.038  0.4  0.003  63 
숭의 0.026  0.025  0.4  0.002  43 
신흥 0.023  0.028  0.4  0.003  47 
아암 0.019  0.020  0.3  0.002  33 
연평도 0.028  0.003  0.2  0.001 
연희 0.033  0.028  0.3  0.003  53 
영종 11  0.020  0.030  0.4  0.002  50 
영흥 15  0.017  0.006  0.1  0.002  28 
운서 0.021  0.016  0.3  0.002  35 
울도 21  0.022  0.005  0.2  0.001  37 
원당 0.032  0.023  0.4  0.002  52 
인천항 0.011  0.039  0.4  0.001  65 
주안 0.022  0.022  0.4  37 
중봉 13  0.012  0.038  0.4  0.003  63 
청라 0.031  0.023  0.4  0.004 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이