ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2023-12-01 21:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파주의보 : 강원도(평창평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지) o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 23.12.01 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 21  11  0.033  0.011  0.4  0.003   
검단 29  15  0.021  0.021  0.5  0.004  50 
경인항 28  0.035  0.010  0.3  0.001  54 
계산 26  12  0.025  0.017  0.6  0.003  42 
고잔 23  15  0.027  0.020  0.5  0.004  50 
구월동 29  10  0.025  0.020  0.4  0.004  47 
길상 24  14  0.030  0.010  0.4  0.003  50 
남동 25  14  0.024  0.025  0.5  0.005  43 
논현 21  11  0.020  0.026  0.4  0.003  43 
덕적도 14  0.042  0.003  0.3  0.002 
동춘 17  10  0.027  0.019  0.4  0.003  45 
백령도 10  0.038  0.004  0.4  0.001  57 
부평 20  13  0.026  0.018  0.4  0.003  43 
부평역 32  18  0.014  0.025  0.5  0.003  54 
삼산 23  14  0.023  0.022  0.4  0.003  40 
서창 22  14  0.018  0.030  0.4  0.003  50 
서해 26  17  0.039  0.011  0.4  0.004  58 
석남 17  0.026  0.018  0.4  0.006  43 
석모리 27  22  0.036  0.005  0.4  0.003  56 
석바위 24  13  0.020  0.030  0.5  0.004  50 
송도 20  0.031  0.014  0.4  0.003  51 
송림 31  13  0.032  0.016  0.3  0.004  52 
송해 30  18  0.025  0.019  0.4  0.004  43 
송현 18  0.026  0.016  0.4  0.003  43 
숭의 22  14  0.030  0.013  0.5  0.004  50 
신흥 16  0.034  0.016  0.4  0.004  53 
아암 21  14  0.029  0.008  0.3  0.003  48 
연평도 12  0.034  0.004  0.4  0.002  53 
연희 24  0.025  0.022  0.4  0.004  42 
영종 24  17  0.034  0.005  0.4  0.003  53 
영흥 22  10  0.042  0.005  0.3  0.004  60 
운서 22  0.037  0.006  0.4  0.002  56 
울도 27  0.038  0.003  0.4  0.002  57 
원당 30  16  0.018  0.025  0.5  0.003  48 
인천 남항 22  0.026  0.016  0.4  0.004  43 
인천 북항 22  0.028  0.014  0.3  0.003  47 
인천 신항 20  12  0.029  0.016  0.4  0.003  48 
인천항 28  0.036  0.010  0.1  0.002  55 
임학 32  17  0.018  0.030  0.6  0.004  54 
주안 36  12  0.027  0.018  0.4  0.003  54 
중봉 22  11  0.027  0.015  0.3  0.003  45 
청라 24  18  0.019  0.012  0.4  0.004  54 
효성 23  0.028  0.016  0.4  0.004  47 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이