ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-06-30 21:00:00 o 호우경보 : 인천(강화), 경기도(가평, 남양주, 파주, 의정부, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천, 김포) o 호우주의보 : 강원도(강원북부산지, 양구평지, 인제평지, 춘천, 화천, 철원) o 폭염경보 : 대구, 경상북도(경주, 포항, 영덕, 의성, 경산, 영천) o 폭염주의보 : 세종, 울산, 광주, 대전, 제주도(제주도동부, 제주도북부), 경상남도(거창, 함양, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 구미), 전라남도(장흥, 화순, 나주, 진도, 영암, 완도, 해남, 강진, 순천, 광양, 보성, 고흥, 장성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(영동, 옥천, 청주), 충청남도(청양, 부여, 논산, 공주), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지), 전라북도(순창, 전주, 익산, 임실, 완주)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.06.30 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 10  0.036  0.007  0.3  0.002   
간성읍 0.058  0.001  0.2  0.001  73 
갈말읍 0.039  0.006  0.2  58 
고성(DMZ) 0.050  0.001  0.2  0.001 
금호동 15  0.021  0.010  0.2  0.001  35 
남양동1 14  0.039  0.007  0.2  0.001  58 
동해항 30  10  0.023  0.020  0.4  0.002  43 
묵호항 13  0.036  0.008  0.3  0.001  55 
문막읍 0.038  0.004  0.2  0.003  57 
반곡동(명륜동) 10  0.023  0.013  0.3  0.003 
방산면 0.041  0.002  0.4  0.001 
북평면 18  0.028  0.002  0.3  0.002  47 
상리 0.037  0.005  0.4  0.002  56 
석사동 0.054  0.005  0.3  70 
신사우동 13  0.051  0.004  0.3  0.002  68 
양구읍 0.046  0.006  0.4  0.001 
양양읍 0.042  0.004  0.4  0.001  60 
영월읍 16  0.020  0.004  0.6 
옥천동 14  0.029  0.012  0.2  0.001  48 
온의동 0.042  0.017  0.3  60 
인제(DMZ) 0.046  0.002  0.2  0.002 
인제읍 11  0.041  0.005  0.3  0.001  59 
정선읍 0.025  0.006  0.2  0.002  42 
주문진읍 0.018  0.007  0.1 
중앙동(강원) 0.036  0.010  0.5  55 
중앙로 0.054  0.006  0.2  70 
지정면 0.038  0.007  0.2  0.001  57 
천곡동 20  0.033  0.012  0.3  0.002  53 
철원(DMZ) 0.042  0.003  0.2  0.002 
평창읍 0.022  0.005  0.1  0.001 
홍천읍 10  0.045  0.008  0.2  0.001  63 
화천(DMZ) 0.049  0.003  0.3  0.001  66 
화천읍 0.047  0.006  0.1  64 
황지동 0.016  0.004  0.1  0.002  27 
횡성읍 0.038  0.005  0.4  0.001  57 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이