ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2021-11-27 20:00:00 o 건조경보 : 강원도(양양평지, 고성평지, 속초평지) o 건조주의보 : 울산, 부산, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 21.11.29 08:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 50  35  0.002  0.049  0.004   
강남구 38  28  0.003  0.043  0.7  0.004  85 
강남대로 56  33  0.007  0.070  1.4  0.006  111 
강동구 49  30  0.002  0.043  0.7  0.003  90 
강변북로 51  35  0.002  0.046  0.8  0.004  95 
강북구 52  37  0.002  0.047  1.0  0.003  87 
강서구 57  33  0.002  0.059  1.4  0.005  109 
공항대로 64  40  0.002  0.067  1.1  0.004  157 
관악구 37  30  0.001  0.051  1.0  0.004  95 
광진구 45  34  0.002  0.042  0.9  0.002  97 
구로구 55  34  0.007  0.040  0.7  0.003  105 
금천구 42  32  0.001  0.059  0.9  0.004  98 
노원구 55  42  0.002  0.052  1.1  0.004  105 
도봉구 65  49  0.002  0.045  1.0  0.003  109 
도산대로 49  33  0.003  0.045  1.0  0.003  100 
동대문구 54  41  0.002  0.051  1.0  0.003  116 
동작구 51  36  0.003  0.049  0.9  0.004  87 
동작대로 중앙차로
마포구 40  30  0.002  0.057  1.0  0.004  100 
서대문구 51  40  0.002  0.049  1.2  0.006  95 
서초구 47  34  0.005  0.042  0.6  0.003  87 
성동구 55  28  0.002  0.044  0.8  0.004  85 
성북구 61  45  0.002  0.053  1.0  0.004  95 
송파구 43  29  0.002  0.043  0.9  0.004  82 
시흥대로 54  29  0.002  0.080  1.2  0.005  121 
신촌로 46  35  0.002  0.060  1.1  0.005  116 
양천구 52  39  0.002  0.059  1.1  0.003  139 
영등포구 48  35  0.002  0.055  1.0  0.004  112 
영등포로 47  31  0.001  0.054  1.1  0.005  90 
용산구 44  31  0.001  0.043  0.8  0.004  90 
은평구 49  35  0.003  0.046  1.4  0.004  87 
정릉로 55  39  0.002  0.053  1.0  0.004  88 
종로 56  35  0.002  0.059  1.2  0.004  98 
종로구 51  41  0.002  0.054  1.1  0.004  105 
중구 49  38  0.001  0.056  1.0  0.005  97 
중랑구 49  34  0.002  0.048  0.9  0.004  85 
천호대로 56  32  0.002  0.051  0.9  0.004  101 
청계천로 53  38  0.002  0.060  1.1  0.005  100 
한강대로 51  28  0.003  0.054  1.1  0.004  90 
홍릉로 46  32  0.001  0.064  1.0  0.005  104 
화랑로

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이