ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2023-01-27 09:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(흑산도홍도), 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 전라남도(흑산도홍도), 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간), 울릉도독도 o 한파경보 : 강원도(평창평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 양구평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주, 양평), 강원도(태백, 영월, 정선평지, 원주, 춘천, 인제평지), 경상북도(경북북동산지) o 건조경보 : 강원도(삼척평지) o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 진주, 통영, 사천), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 23.01.27 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 57  36  0.015  0.029  0.7  0.003   
강남구 60  33  0.022  0.024  0.6  0.003  82 
강남대로 56  37  0.009  0.037  0.9  0.003  73 
강동구 58  41  0.002  0.036  0.8  0.002  92 
강변북로 57  36  0.015  0.032  0.8  0.003  92 
강북구 62  38  0.019  0.023  0.8  0.002  87 
강서구 68  35  0.009  0.039  0.7  0.003  82 
공항대로 49  29  0.006  0.041  0.6  0.003  79 
관악구 56  30  0.014  0.031  0.7  0.003 
광진구 56  36  0.013  0.033  0.7  0.003  85 
구로구 33  0.011  0.032  0.5  0.003  82 
금천구 47  34  0.014  0.035  0.8  0.003  90 
노원구 67  49  0.002  0.049  0.9  0.002  101 
도봉구 56  35  0.025  0.020  0.9  0.003  82 
도산대로 56  36  0.011  0.035  0.9  0.003  90 
동대문구 61  42  0.021  0.024  0.7  0.004  90 
동작구 61  41  0.020  0.028  0.6  0.003  97 
동작대로 중앙차로 57  33  0.008  0.041  0.7  0.002  77 
마포구 50  36  0.010  0.031  0.7  0.003  87 
서대문구 60  37  0.015  0.028  0.8  0.004  90 
서초구 54  34  0.014  0.030  0.6  0.003  79 
성동구 61  29  0.020  0.024  0.6  0.003  77 
성북구 62  32  0.017  0.030  0.9  0.004 
송파구
시흥대로 53  27  0.008  0.043  0.7  0.003  72 
신촌로 62  38  0.008  0.043  0.7  0.003  92 
양천구 63  43  0.005  0.037  0.7  0.002  97 
영등포구 56  34  0.009  0.035  0.6  0.003  85 
영등포로 53  33  0.007  0.034  0.7  0.003  71 
용산구
은평구
정릉로 53  38  0.006  0.045  0.8  0.003  85 
종로 58  33  0.022  0.020  0.7  0.003  77 
종로구 61  40  0.018  0.024  0.7  0.003  97 
중구
중랑구 56  38  0.005  0.042  0.8  0.002  87 
천호대로 52  43  0.002  0.051  1.1  0.004  97 
청계천로 58  33  0.020  0.020  0.6  0.003  79 
한강대로 60  36  0.016  0.030  0.7  0.004 
홍릉로 54  38  0.012  0.033  0.7  0.003  85 
화랑로 52  34  0.002  0.062  0.8  0.003  102 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이