ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-06-30 21:00:00 o 호우경보 : 인천(강화), 경기도(가평, 남양주, 파주, 의정부, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천, 김포) o 호우주의보 : 강원도(강원북부산지, 양구평지, 인제평지, 춘천, 화천, 철원) o 폭염경보 : 대구, 경상북도(경주, 포항, 영덕, 의성, 경산, 영천) o 폭염주의보 : 세종, 울산, 광주, 대전, 제주도(제주도동부, 제주도북부), 경상남도(거창, 함양, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 구미), 전라남도(장흥, 화순, 나주, 진도, 영암, 완도, 해남, 강진, 순천, 광양, 보성, 고흥, 장성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(영동, 옥천, 청주), 충청남도(청양, 부여, 논산, 공주), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지), 전라북도(순창, 전주, 익산, 임실, 완주)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.06.30 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 13  0.014  0.008  0.3  0.003   
가야읍 11  0.015  0.005  0.5  0.002  25 
거창읍 0.027  0.008  0.4  0.002 
경화동 10  0.017  0.008  0.002  28 
고성읍 13  0.018  0.006  0.2  0.002  30 
고현동 11  0.018  0.003  0.3  0.002  30 
금성면 13  0.015  0.008  0.2  0.002  40 
김해대로 12  0.009  0.007  0.2  0.002  23 
남상면 12  0.019  0.007  0.3  0.002 
남해읍 0.016  0.004  0.3  27 
내서읍 10  0.016  0.003  0.2  0.002  27 
내일동 0.014  0.006  0.3  0.003  23 
대산면 11  0.009  0.005  0.4  0.001 
대안동 17  0.015  0.006  0.5  0.002  33 
동상동 14  0.007  0.007  0.5  0.002 
마산항 11  0.013  0.005  0.1  0.001 
명서동 12  0.013  0.007  0.2  0.002  25 
무전동 0.020  0.005  0.4  0.002  33 
물금읍 17  10  0.010  0.008  0.3  0.002  20 
반송로 12  0.013  0.005  0.2  0.002  22 
봉암동 15  0.008  0.015  0.2  0.002  27 
북부동 10  0.008  0.012  0.002  27 
사천읍 0.019  0.018  0.2  0.003  32 
사파동 14  0.011  0.011  0.002 
산청읍 25  14  0.017  0.012  0.4  0.006  43 
삼방동 0.013  0.010  0.2  0.002  22 
삼호동 18  0.014  0.008  0.2  23 
상대동(진주) 23  11  0.014  0.008  0.002  35 
상봉동 0.013  0.006  0.4  0.003 
성주동 11  0.011  0.007  0.2  20 
아주동 0.019  0.004  0.2  32 
용지동 0.012  0.008  0.4  0.002  20 
웅남동 12  0.013  0.007  0.2  0.003  25 
월영동 13  0.014  0.007  0.3  0.002  23 
의령읍 11  0.017  0.005  0.2  0.003  30 
장유동 11  0.011  0.005  0.2  0.002  18 
저구리 0.015  0.003  0.1  0.001 
정촌면 0.010  0.018  0.5  0.002  30 
진영읍 12  0.015  0.006  0.3  0.003  25 
창녕읍 18  0.013  0.010  0.2  0.003  27 
하동읍 26  10  0.006  0.017  0.4  0.007  45 
함양읍 0.017  0.007  0.3  0.003 
합천읍 17  13  0.022  0.004  0.2  0.003  43 
향촌동 0.018  0.006  0.3  0.002  30 
회원동 18  0.014  0.006  0.2  0.002  28 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이