ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-06-30 22:55:00 o 호우경보 : 강원도(화천), 경기도(가평, 의정부, 양주, 포천, 연천, 동두천) o 호우주의보 : 강원도(철원) o 폭염경보 : 대구, 경상북도(경주, 포항, 영덕, 의성, 경산, 영천) o 폭염주의보 : 세종, 울산, 광주, 대전, 제주도(제주도동부, 제주도북부), 경상남도(거창, 함양, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해, 창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 구미), 전라남도(장흥, 화순, 나주, 진도, 영암, 완도, 해남, 강진, 순천, 광양, 보성, 고흥, 장성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(영동, 옥천, 청주), 충청남도(청양, 부여, 논산, 공주), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지), 전라북도(순창, 전주, 익산, 임실, 완주)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.06.30 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 15  0.017  0.004  0.2  0.003   
공주 16  0.011  0.005  0.2  0.004  25 
금산읍 13  0.016  0.005  0.2  0.003  27 
내포 14  0.019  0.004  0.3  0.003  32 
논산 12  0.013  0.006  0.3  0.002  42 
당진시청사 17  0.017  0.001  0.1  28 
대산리 14  0.019  0.004  0.3  0.002  32 
대산항 0.004  0.004  0.2  0.001 
대천2동 16  0.028  0.004  0.2  0.003  47 
도고면 14  0.019  0.003  0.2  0.003  32 
독곶리 18  0.019  0.002  0.3  0.002 
동문동 17  0.027  0.1  0.003 
둔포면 13  0.014  0.005  0.1  0.004  23 
모종동 14  0.017  0.005  0.2  0.004  28 
배방읍 22  0.024  0.004  0.1  0.003  40 
백석동 10  0.014  0.006  0.3  23 
부여읍 13  0.013  0.008  0.4  0.006 
사곡면 0.016  0.002  0.2  0.001 
삽교읍 12  0.020  0.003 
서면 0.022  0.003  0.4  37 
서천읍 12  0.015  0.007  0.4  0.004  25 
성거읍 0.014  0.004  0.1  0.002  23 
성동면 19  0.012  0.005  0.2  0.001  20 
성성동 14  0.011  0.008  0.2  0.002  27 
성연면 13  0.021  0.004  0.2  0.002  35 
성황동 14  0.013  0.007  0.3  23 
송산면 16  0.012  0.003  0.3  0.002  22 
송악면 12  0.016  0.002  0.3  0.001  27 
신방동 18  0.015  0.004  0.1  0.003  25 
엄사면 25  0.008  0.009  0.4  0.002  38 
연무읍 14  0.011  0.008  0.3  0.003  23 
예산군 10  0.017  0.002  0.2  0.003  28 
외연도 14  10  0.022  0.002  0.3  0.001  37 
원북면 15  0.022  0.002  0.3  0.003  37 
이원면 29  0.021  0.002  0.3  0.002  42 
인주면 10  0.003  0.2  0.003 
장재리 0.012  0.009  0.3  20 
장항읍 14  0.017  0.005  0.003  28 
장항항 12  0.013  0.006  0.2  0.002  23 
정산면 0.014  0.005  0.4  23 
주교면 12  0.021  0.004  0.2  0.003  35 
청양읍 17  0.016  0.002  0.003  27 
탄천면 23  0.007  0.007  0.002  27 
태안읍 0.020  0.3  0.003 
파도리 16  0.014  0.003  0.1  0.001 
평택당진항 29  0.013  0.005  0.0  0.001  27 
홍성읍 11  0.020  0.002  0.2  0.002  33 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이