ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-04-19 16:00:00 o 건조경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백) o 건조주의보 : 세종, 울릉도독도, 울산, 부산, 대구, 대전, 인천(강화), 서울, 경상남도(창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 봉화평지, 문경, 청도, 포항, 영덕, 의성, 영주, 안동, 상주, 칠곡, 성주, 경산, 영천, 구미), 전라남도(광양), 충청북도(제천, 진천, 충주, 영동, 보은, 청주), 충청남도(예산, 금산, 아산, 공주, 천안), 강원도(정선평지, 평창평지, 횡성, 원주, 영월), 경기도(여주, 화성, 성남, 광명, 양평, 광주, 이천, 용인, 하남, 오산, 남양주, 구리, 안양, 고양, 포천, 동두천, 부천, 과천)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.04.21 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 49  29  0.047  0.012  0.3  0.003   
괴산읍 33  17  0.044  0.007  0.4  0.003  74 
구성동 53  23  0.048  0.005  0.003  73 
금왕 44  28  0.052  0.008  79 
노은동 59  22  0.039  0.007  0.5  0.003  73 
대성동 48  26  0.037  0.015  0.4  0.003  69 
대흥동1 67  25  0.026  0.028  0.4  0.004  84 
둔산동 49  23  0.035  0.011  0.4  0.002  68 
매포읍 39  28  0.044  0.008  0.2  0.002  79 
문창동 53  26  0.048  0.014  0.4  0.003  69 
문평동 70  26  0.035  0.010  0.4  0.004  79 
문화동 57  38  0.054  0.005  0.2  0.003  82 
보은읍 46  29  0.055  0.006  0.4  0.004  79 
복대동 63  39  0.046  0.014  0.3  0.003  82 
사천동 65  30  0.047  0.014  0.4  0.003  81 
산남동 66  40  0.042  0.014  0.2  0.004  79 
상대동(대전) 55  19  0.044  0.010  0.3  0.004  74 
성남동1 60  20  0.057  0.013  0.4  0.006  77 
송정동(봉명동) 57  37  0.045  0.010  0.3  0.002  82 
영동읍 57  42  0.039  0.012  0.4  0.004  87 
오송읍 60  36  0.043  0.013  0.3  0.003  82 
오창읍 58  38  0.040  0.014  0.4  0.003  79 
옥천읍 60  38  0.049  0.015  0.6  0.005  82 
용암동 62  27  0.046  0.015  0.3  0.003  71 
월평동 51  27  0.043  0.024  0.6  0.003  72 
음성읍 38  26  0.053  0.004  0.4  0.003  79 
읍내동 50  29  0.052  0.013  0.4  0.004  79 
장락동 33  20  0.051  0.013  0.2  0.002  74 
정림동 42  20  0.042  0.016  0.5  0.003  63 
증평읍 36  28  0.041  0.015  0.2  0.003  79 
진천읍 53  32  0.045  0.010  0.4  0.002  74 
청천면 37  0.049  0.006  0.2  0.002  67 
칠금동 40  27  0.030  0.016  0.4  0.002  82 
호암동 26  0.043  0.005  0.3  0.003 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이