ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-19 05:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 태백) o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부먼바다 o 건조주의보 : 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.19 08:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 45  24  0.008  0.031  0.7  0.004   
광양읍 50  26  0.002  0.037  1.0  0.005  61 
나불리 50  28  0.004  0.038  0.6  0.006  124 
담양읍 41  34  0.004  0.019  0.5  0.003  82 
덕충동 45  14  0.035  0.014  0.6  0.004  55 
문수동
부흥동 64  25  0.001  0.052  1.1  0.005  86 
빛가람동 26  19  0.004  0.023  0.5  0.004  54 
삼일동 56  0.031  0.011  0.9  0.003  59 
서강동 41  23  0.003  0.031  0.7  0.003  53 
송단리 52  0.034  0.003  0.2  0.001  64 
순천만 24  0.003  0.018  0.4  0.003  37 
여천동(여수) 37  14  0.005  0.068  0.9  109 
연향동 65  29  0.003  0.038  0.6  0.003  78 
영광읍 65  34  0.032  0.026  0.6  0.004  75 
용당동 56  26  0.002  0.047  1.0  0.004  78 
월내동 42  19  0.005  0.028  0.6  0.005  64 
율촌면 40  23  0.001  0.027  0.6  0.003  53 
장성읍 24  16  0.003  0.019  0.5  0.003  61 
장천동 48  27  0.002  0.037  0.5  0.003  72 
중동
진상면 49  39  0.006  0.018  0.6  0.001  79 
태인동 41  25  0.003  0.041  0.7  0.007  68 
해남읍 51  28  0.002  0.056  0.9  0.012  93 
호두리 42  22  0.014  0.028  0.6  0.003  51 
화양면 27  17  0.006  0.008  0.7  0.003  47 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이