ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-04-20 09:00:00 o 건조경보 : 제주도(제주도산지) o 건조주의보 : 울릉도독도, 대구, 인천(강화), 서울, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 문경, 경주, 포항, 영덕, 의성, 영주, 안동, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 경산, 영천, 구미), 충청북도(진천, 영동, 청주), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 원주, 태백), 경기도(군포, 성남, 광명, 하남, 의왕, 오산, 구리, 안양, 양주, 고양, 동두천, 김포, 부천, 과천)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.04.21 14:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 40  17  0.059  0.022  0.3  0.005   
강남구 31  14  0.040  0.019  0.3  0.005  124 
강남대로 40  0.034  0.045  0.5  0.005  96 
강동구 49  17  0.060  0.022  0.3  0.005  204 
강변북로 42  0.024  0.046  0.4  0.003  105 
강북구 47  22  0.070  0.020  0.3  0.005  109 
강서구 42  21  0.068  0.026  0.4  0.009  109 
공항대로 52  23  0.041  0.056  0.5  0.011  197 
관악구 32  11  0.055  0.013  0.2  0.004  105 
광진구 42  17  0.054  0.019  0.2  0.004  166 
구로구 31  0.068  0.014  0.1  0.004  101 
금천구 34  16  0.068  0.018  0.3  0.005  92 
노원구 41  18  0.057  0.026  0.4  0.006  112 
도봉구 51  14  0.062  0.025  0.3  0.002  166 
도산대로 32  0.042  0.020  0.3  0.004  193 
동대문구 31  17  0.057  0.025  0.4  0.008  135 
동작구 36  13  0.055  0.014  0.3  0.005  105 
동작대로 중앙차로 31  0.037  0.050  0.3  0.005  91 
마포구 51  17  0.061  0.023  0.3  0.008  162 
서대문구 55  26  0.063  0.030  0.4  0.006  139 
서초구 25  16  0.061  0.016  0.2  0.003  143 
성동구 47  0.044  0.017  0.4  0.005  182 
성북구 36  10  0.051  0.027  0.3  0.003  97 
송파구 46  17  0.060  0.019  0.1  0.005  128 
신촌로 70  26  0.027  0.077  0.8  0.008  208 
양천구 38  20  0.063  0.027  0.4  0.009  112 
영등포구 42  24  0.049  0.024  0.4  0.005  132 
영등포로 47  0.036  0.061  0.4  0.008  168 
용산구 25  13  0.058  0.025  0.3  0.004  128 
은평구 57  30  0.068  0.023  0.4  139 
정릉로 47  20  0.041  0.060  0.6  0.004  208 
종로 26  0.058  0.039  0.4  0.006  90 
종로구 36  25  0.056  0.033  0.4  0.007  105 
중구 33  15  0.065  0.029  0.4  0.006  112 
중랑구 32  17  0.051  0.023  0.4  0.007  124 
천호대로 44  17  0.045  0.038  0.4  0.005  178 
청계천로 47  24  0.061  0.035  0.4  0.008  216 
한강대로 49  0.041  0.052  0.5  0.006  116 
홍릉로 50  31  0.049  0.042  0.5  0.005  254 
화랑로 28  0.044  0.035  0.3  0.004  99 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이