ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-04-19 16:00:00 o 건조경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백) o 건조주의보 : 세종, 울릉도독도, 울산, 부산, 대구, 대전, 인천(강화), 서울, 경상남도(창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 봉화평지, 문경, 청도, 포항, 영덕, 의성, 영주, 안동, 상주, 칠곡, 성주, 경산, 영천, 구미), 전라남도(광양), 충청북도(제천, 진천, 충주, 영동, 보은, 청주), 충청남도(예산, 금산, 아산, 공주, 천안), 강원도(정선평지, 평창평지, 횡성, 원주, 영월), 경기도(여주, 화성, 성남, 광명, 양평, 광주, 이천, 용인, 하남, 오산, 남양주, 구리, 안양, 고양, 포천, 동두천, 부천, 과천)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.04.21 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 62  36  0.025  0.025  0.5  0.003   
강남구 59  33  0.015  0.029  0.4  0.005  74 
강남대로 57  45  0.027  0.032  0.5  0.003  79 
강동구 73  34  0.017  0.033  0.5  0.003  74 
강변북로 90  51  0.007  0.051  0.5  0.003  97 
강북구 63  23  0.031  0.009  0.3  0.002  76 
강서구 45  25  0.028  0.026  0.4  0.004  74 
공항대로 38  24  0.019  0.037  0.4  0.005  72 
관악구 80  57  0.023  0.029  0.5  109 
광진구 76  54  0.017  0.031  0.7  0.003  95 
구로구 49  46  0.028  0.019  0.3  95 
금천구 55  36  0.019  0.034  0.5  0.003  77 
노원구 46  27  0.027  0.018  0.4  0.003  74 
도봉구 58  35  0.036  0.009  0.4  0.003  77 
도산대로 81  55  0.014  0.035  0.6  0.003  100 
동대문구 53  24  0.033  0.024  0.4  0.003  69 
동작구 55  30  0.031  0.023  0.4  0.002  74 
동작대로 중앙차로 84  41  0.015  0.041  0.6  92 
마포구 70  52  0.024  0.019  0.4  90 
서대문구 62  39  0.034  0.015  0.6  0.003  85 
서초구 75  49  0.015  0.036  0.3  0.004  97 
성동구 80  47  0.020  0.036  0.5  0.003  87 
성북구 53  28  0.031  0.022  0.7  0.002  74 
송파구 60  44  0.026  0.025  0.4  0.003  90 
시흥대로 63  36  0.021  0.050  0.7  0.003  83 
신촌로 57  32  0.012  0.059  0.9  0.003  98 
양천구 65  30  0.019  0.032  0.5  0.003  77 
영등포구 70  54  0.012  0.031  0.5  0.002  105 
영등포로 60  34  0.009  0.052  0.7  0.005  86 
용산구 49  26  0.013  0.041  0.5  0.002  74 
은평구 65  35  0.037  0.016  0.5  0.003  80 
정릉로 83  42  0.014  0.032  0.4  0.004  95 
종로 50  22  0.025  0.020  0.4  0.003  69 
종로구 74  21  0.029  0.022  0.4  0.003  69 
중구 61  24  0.028  0.025  0.4  0.002  68 
중랑구 58  31  0.020  0.026  0.4  0.005  74 
천호대로 68  34  0.019  0.039  0.5  0.003  77 
청계천로 50  27  0.022  0.031  0.4  0.003  74 
한강대로 79  48  0.016  0.034  0.5  0.003  85 
홍릉로 61  36  0.023  0.029  0.5  0.003  85 
화랑로 56  32  0.020  0.027  0.2  0.004  79 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이