ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-19 05:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 태백) o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부먼바다 o 건조주의보 : 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.19 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 53  34  0.002  0.060  1.3  0.006   
강남구 59  49  0.003  0.060  1.4  0.007  100 
강남대로 67  48  0.003  0.104  1.9  0.006  147 
강동구 55  43  0.002  0.065  1.3  0.008  105 
강변북로 65  48  0.003  0.072  1.2  0.006  113 
강북구 71  45  0.004  0.067  1.5  0.005  107 
강서구 66  34  0.002  0.066  1.4  0.007  106 
공항대로 95  63  0.001  0.097  1.6  0.008  140 
관악구 84  54  0.004  0.076  1.1  0.006  117 
광진구 54  34  0.001  0.065  1.7  0.006  105 
구로구 71  47  0.002  0.048  0.8  0.007  82 
금천구 82  61  0.002  0.067  1.5  0.005  107 
노원구 73  47  0.002  0.073  1.5  0.007  114 
도봉구 61  42  0.003  0.059  1.9  0.006  98 
도산대로 69  46  0.004  0.069  1.8  0.004  110 
동대문구 59  49  0.002  0.087  2.1  0.009  129 
동작구 70  37  0.003  0.060  1.2  0.004  100 
동작대로 중앙차로 81  52  0.003  0.037  1.3  0.008  90 
마포구 72  34  0.003  0.054  1.3  0.003  90 
서대문구 71  48  0.002  0.051  1.2  0.010  90 
서초구 49  25  0.002  0.025  0.9  0.005  66 
성동구 49  28  0.002  0.059  1.1  0.007  98 
성북구 52  27  0.002  0.076  1.9  0.005  117 
송파구 66  44  0.002  0.072  1.7  0.006  113 
시흥대로 61  38  0.002  0.065  1.5  0.007  105 
신촌로 53  38  0.003  0.082  1.6  0.007  124 
양천구 60  37  0.002  0.073  1.5  0.003  114 
영등포구 73  51  0.005  0.026  0.9  0.005  97 
영등포로 56  34  0.002  0.083  1.3  0.006  125 
용산구 50  32  0.002  0.064  1.1  0.005  104 
은평구 63  39  0.005  0.051  1.1  85 
정릉로 61  51  0.002  0.074  1.4  0.005  165 
종로 51  28  0.002  0.046  1.0  0.005  76 
종로구 60  35  0.003  0.053  1.1  0.005  88 
중구 60  38  0.003  0.055  0.9  0.005  92 
중랑구 56  45  0.002  0.055  1.4  0.008  92 
천호대로 63  37  0.003  0.031  2.0  0.008  77 
청계천로 57  41  0.004  0.060  1.4  0.007  100 
한강대로 70  47  0.003  0.086  1.2  0.007  128 
홍릉로 68  53  0.002  0.069  1.6  0.007  110 
화랑로 51  36  0.004  0.042  1.2  0.005  85 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이