ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-07-16 11:00:00 o 폭염경보 : 세종, 울산, 부산, 대구, 광주, 대전, 서울, 제주도(제주도동부), 경상남도(고성, 통영 제외), 경상북도, 전라남도(장흥, 화순, 나주, 함평, 순천, 광양, 여수, 보성, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(제천, 단양, 충주, 영동, 옥천, 괴산, 보은, 청주), 충청남도(부여, 공주), 강원도(삼척평지, 동해평지, 홍천평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 횡성, 춘천, 화천, 원주), 경기도(여주, 군포, 성남, 가평, 광명, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 의왕, 평택, 오산, 남양주, 구리, 안양, 수원, 의정부, 포천, 부천, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 익산, 임실, 무주, 완주) o 폭염주의보 : 울릉도독도, 인천(강화군,옹진군 제외), 제주도(제주도북부, 제주도서부), 경상남도(고성), 전라남도(무안, 진도, 신안(흑산면제외), 목포, 영광, 영암, 완도, 해남, 강진, 고흥, 장성), 충청북도(증평, 음성, 진천), 충청남도(당진, 서천, 계룡, 홍성, 예산, 청양, 금산, 논산, 아산, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 정선평지, 평창평지, 인제평지, 철원, 영월, 태백), 경기도(안산, 화성, 파주, 양주, 고양, 연천, 동두천, 김포, 시흥), 전라북도(진안, 김제, 군산, 부안, 고창, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.07.17 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 20  13  0.004  0.016  0.3  0.004   
강남구 15  10  0.002  0.021  0.3  0.005  47 
강남대로 17  11  0.009  0.004  0.3  0.003  35 
강동구 31  18  0.002  0.024  0.4  0.003  59 
강변북로 22  11  0.006  0.024  0.4  0.003  40 
강북구 19  14  0.006  0.009  0.2  0.003  51 
강서구 19  14  0.001  0.017  0.2  0.003  47 
공항대로 24  16  0.002  0.019  0.3  0.005  51 
관악구 22  13  0.007  0.023  0.4  0.006  50 
광진구 22  16  0.003  0.018  0.6  0.007  54 
구로구 29  13  0.005  0.016  0.3  0.005  40 
금천구 25  15  0.002  0.020  0.3  0.005  50 
노원구 21  14  0.004  0.013  0.2  0.005  54 
도봉구 16  0.008  0.009  0.5  0.004  37 
도산대로 20  12  0.003  0.020  0.4  0.003  40 
동대문구 12  10  0.004  0.018  0.4  0.006  47 
동작구 21  11  0.004  0.016  0.3  0.008  43 
동작대로 중앙차로 26  17  0.004  0.017  0.4  0.008  51 
마포구 22  15  0.007  0.017  0.3  0.005  40 
서대문구 10  10  0.004  0.013  0.4  0.003  33 
서초구 20  10  0.004  0.021  0.3  0.004  35 
성동구 16  13  0.003  0.012  0.4  0.005  47 
성북구 25  0.004  0.011  0.3  0.002  51 
송파구 26  16  0.002  0.022  0.6  0.003  51 
신촌로 22  0.003  0.018  0.7  0.003  42 
양천구 21  14  0.002  0.019  0.3  0.006  43 
영등포구 30  17  0.003  0.019  0.4  0.005  56 
영등포로 0.002  0.019  0.4  0.008 
용산구 16  11  0.002  0.015  0.3  0.002  50 
은평구 13  0.006  0.008  0.1  0.003 
정릉로 16  0.007  0.017  0.4  0.003  50 
종로 14  12  0.004  0.016  0.2  0.003  50 
종로구 14  12  0.004  0.015  0.3  0.003  54 
중구 17  11  0.003  0.017  0.3  0.003  43 
중랑구 15  13  0.004  0.018  0.3  0.006  54 
천호대로 21  13  0.003  0.024  0.4  0.005  54 
청계천로 18  17  0.004  0.019  0.3  0.005  59 
한강대로 22  16  0.003  0.018  0.3  0.005  48 
홍릉로 26  17  0.002  0.019  0.6  0.004  64 
화랑로 21  15  0.005  0.017  0.2  0.002  59 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이