ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-02-23 07:30:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도 o 대설주의보 : 충청남도(금산), 전라북도(무주) o 건조경보 : 울산, 부산, 대구, 경상남도(사천, 밀양, 창원), 경상북도(문경, 청도, 영덕, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 경산, 영천, 구미), 전라남도(순천, 광양), 충청북도(영동), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지) o 건조주의보 : 세종, 광주, 대전, 경상남도(사천, 밀양, 창원 제외), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 경주, 포항, 청송, 의성, 영주, 안동, 예천, 고령, 군위), 전라남도(장흥, 화순, 진도, 완도, 강진, 여수, 보성, 고흥, 구례, 곡성, 담양), 충청북도(옥천, 보은), 충청남도(계룡, 예산, 청양, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 전라북도(순창, 남원, 전주, 익산, 임실, 무주, 진안, 완주, 김제, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.02.23 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
중구 61  43  0.007  0.044  0.8  0.003  73 
한강대로 83  0.007  0.052  0.8  0.004  86 
종로구 58  38  0.014  0.042  0.8  0.005  70 
청계천로 59  49  0.002  0.059  0.8  0.006  98 
종로 53  32  0.004  0.044  0.7  0.002  73 
용산구 65  50  0.007  0.033  0.6  0.003  77 
광진구 73  48  0.011  0.046  0.9  0.002  76 
성동구 69  39  0.001  0.045  0.7  0.005  75 
강변북로 72  0.006  0.040  0.7  0.004  75 
중랑구 59  42  0.015  0.034  0.8  0.005  71 
동대문구 61  47  0.007  0.047  0.7  0.005  78 
홍릉로 72  51  0.004  0.062  0.9  0.003  102 
성북구 80  56  0.004  0.053  0.8  0.004  88 
정릉로 76  37  0.005  0.052  0.8  0.006  86 
도봉구 70  40  0.024  0.031  0.7  0.005  77 
은평구 57  25  0.024  0.028  1.0  73 
서대문구 69  25  0.018  0.032  0.7  0.003  73 
마포구 75  50  0.018  0.037  0.8  0.002  80 
신촌로 79  53  0.003  0.068  1.2  0.009  109 
강서구 73  43  0.002  0.066  1.1  0.003  106 
공항대로 84  54  0.002  0.074  1.0  0.006  115 
구로구 82  62  0.005  0.037  0.8  0.006  88 
영등포구 78  56  0.007  0.044  0.5  0.003  86 
영등포로 89  0.001  0.070  0.8  0.005  111 
동작구 86  72  0.007  0.049  0.8  0.003  96 
동작대로 중앙차로 97  0.002  0.069  0.9  0.006  110 
관악구 74  64  0.007  0.053  0.8  0.004  88 
강남구 72  56  0.009  0.043  0.7  0.005  80 
서초구 84  46  0.007  0.048  0.8  0.006  80 
도산대로 81  45  0.004  0.054  0.9  0.005  90 
강남대로 101  0.004  0.074  0.9  0.005  115 
송파구 62  24  0.015  0.030  0.9  0.004  63 
강동구 73  39  0.002  0.056  1.1  0.004  93 
천호대로 0.000  0.000  0.0  0.000 
금천구 83  52  0.005  0.046  0.9  0.003  81 
강북구 60  38  0.016  0.034  0.8  0.002  73 
양천구 70  60  0.005  0.046  0.8  0.004  87 
노원구 62  43  0.003  0.051  1.0  0.006  85 
화랑로 42  0.003  0.043  0.8  0.004  71 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 50 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 51 ~ 100 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 101~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이