ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-09-22 09:00:00 o 태풍경보 : 울산, 부산, 대구, 광주, 제주도, 경상남도, 경상북도(청도, 경주, 포항, 영덕, 청송, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 경산, 영천, 구미), 흑산도홍도, 전라남도, 남해전해상, 서해남부남쪽먼바다, 서해남부북쪽먼바다, 서해남부앞바다(전남남부서해앞바다, 전남중부서해앞바다, 전남북부서해앞바다), 동해남부전해상 o 태풍주의보 : 전라북도(순창, 남원, 정읍, 임실, 부안, 고창, 장수), 서해남부앞바다(전북남부앞바다, 전북북부앞바다) o 강풍주의보 : 울릉도독도, 경상북도(울진평지) o 풍랑주의보 : 서해중부먼바다, 동해중부전해상 o 호우주의보 : 경상북도(경북북동산지, 울진평지), 충청북도(영동, 옥천), 강원도(강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.09.22 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 0.041  0.007  0.3  0.002   
강남구
강남대로 0.022  0.049  0.2  0.003  81 
강동구 0.039  0.005  0.2  0.002  58 
강변북로 0.034  0.007  0.3  0.003  53 
강북구 0.048  0.007  0.2  0.002  65 
강서구 0.040  0.012  0.3  0.002  58 
공항대로 0.032  0.020  0.4  0.006  52 
관악구
광진구 0.035  0.007  0.5  0.003 
구로구 0.046  0.009  0.2  0.003  63 
금천구 0.034  0.008  0.2  0.002  53 
노원구 0.042  0.004  0.2  0.003  60 
도봉구 0.040  0.007  0.3  0.002  58 
도산대로 0.032  0.4  0.003 
동대문구
동작구 0.032  0.008  0.2  0.002  52 
동작대로 중앙차로 0.024  0.032  0.2  0.005  53 
마포구
서대문구 0.042  0.004  0.4  0.002  60 
서초구 0.043  0.010  0.1  0.002  61 
성동구 0.047  0.007  0.2  0.002 
성북구 10  0.032  0.016  0.4  0.003  52 
송파구 0.039  0.010  0.3  0.002  58 
시흥대로 0.016  0.047  0.4  0.003  78 
신촌로 11  0.034  0.018  0.2  0.002  53 
양천구 10  0.038  0.012  0.3  0.003  57 
영등포구 12  0.042  0.012  0.2  0.002  60 
영등포로 0.032  0.022  0.3  0.003  52 
용산구 0.040  0.007  0.2  0.003  58 
은평구
정릉로 0.024  0.036  0.2  0.004  59 
종로 0.027  0.024  0.3  0.001  45 
종로구 0.031  0.011  0.3  0.003  51 
중구 25  11  0.036  0.014  0.3  0.002  55 
중랑구
천호대로 0.038  0.011  0.2  0.002  57 
청계천로
한강대로
홍릉로 13  0.036  0.019  0.6  0.003  55 
화랑로 0.026  0.022  0.2  0.003  43 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이