ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-03-18 11:00:00 o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 경상남도(창원), 경상북도(울진평지, 문경, 경주, 포항, 영덕, 상주, 칠곡, 성주, 경산, 영천), 전라남도(순천, 광양), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.03.20 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 101  75  0.005  0.052  0.9  0.005   
강남구 95  74  0.001  0.050  0.6  0.006  247 
강남대로 100  79  0.005  0.043  1.0  0.004  118 
강동구 97  71  0.002  0.050  0.8  0.005  239 
강변북로 105  80  0.003  0.052  0.7  0.003  269 
강북구 117  72  0.006  0.035  0.7  0.003  224 
강서구 112  74  0.002  0.066  1.0  0.005  260 
공항대로 99  80  0.002  0.055  0.9  0.009  258 
관악구 105  83  0.007  0.058  0.9  0.007 
광진구 106  83  0.001  0.046  1.0  0.004  266 
구로구 106  75  0.002  0.057  0.7  0.006  243 
금천구 88  64  0.007  0.047  0.8  0.003  162 
노원구 103  76  0.002  0.052  1.2  0.006  247 
도봉구 109  84  0.018  0.026  0.8  0.006  258 
도산대로 113  88  0.004  0.053  1.2  0.004  285 
동대문구 96  71 
동작구 94  72  0.007  0.053  0.9  0.003  243 
동작대로 중앙차로 106  80  0.003  0.052  1.1  0.004  262 
마포구 112  83  0.003  0.051  0.9  0.004  258 
서대문구 99  85  0.002  0.049  1.2  0.005  269 
서초구 99  84  0.003  0.051  0.7  0.004  266 
성동구 124  94  0.005  0.056  0.8  0.003  292 
성북구 80  51  0.002  0.056  1.4  0.004  135 
송파구 99  76  0.014  0.057  0.8  0.004  239 
시흥대로 96  61  0.003  0.063  1.1  0.005  204 
신촌로 101  77  0.002  0.062  1.0  0.005  279 
양천구 116  78  0.002  0.062  0.9  0.003  264 
영등포구 111  90  0.003  0.078  0.8  0.004  321 
영등포로 101  71  0.002  0.066  1.2  0.005  156 
용산구 83  68  0.002  0.057  0.8  0.004  177 
은평구 96  66  0.018  0.034  1.0  0.005  231 
정릉로 97  85  0.011  0.038  1.1  0.003  289 
종로 97  70  0.002  0.047  0.9  0.003  231 
종로구 90  66  0.002  0.066  1.1  0.002  212 
중구 95  67  0.002  0.059  0.9  0.005  162 
중랑구 96  74  0.004  0.037  0.7  0.007  189 
천호대로 103  64  0.002  0.053  1.0  0.004  224 
청계천로 98  79  0.002  0.061  1.3  0.006  275 
한강대로 112  87  0.003  0.057  0.7  0.006  136 
홍릉로 91  77  0.002  0.060  0.9  0.005  254 
화랑로 83  0.004  0.041  0.7  0.004 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이