ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-01-16 17:00:00 o 강풍주의보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백) o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부먼바다 o 건조주의보 : 울산, 부산, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.01.17 05:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 33  21  0.003  0.039  0.6  0.004   
강남구 29  20  0.004  0.032  0.5  0.006  59 
강남대로 28  22  0.004  0.035  0.6  0.004  58 
강동구 33  22  0.003  0.041  0.5  0.004  68 
강변북로 30  22  0.004  0.043  0.4  0.004  71 
강북구 34  20  0.003  0.039  0.5  0.003  65 
강서구 37  19  0.004  0.040  0.6  0.004  66 
공항대로 28  19  0.004  0.035  0.6  0.005  58 
관악구 43  27  0.004  0.047  0.4  0.003  78 
광진구 28  22  0.001  0.042  1.0  0.004  70 
구로구 32  16  0.002  0.037  0.3  0.004  61 
금천구 38  25  0.004  0.040  0.5  0.004  66 
노원구 32  22  0.002  0.044  0.6  0.006  73 
도봉구 34  19  0.002  0.036  0.8  0.005  59 
도산대로 30  22  0.004  0.033  0.9  0.004  59 
동대문구 31  22  0.003  0.040  0.6  0.007  66 
동작구 34  23  0.004  0.045  0.5  0.004  75 
동작대로 중앙차로 35  18  0.003  0.022  0.6  0.006  52 
마포구 37  24  0.004  0.028  0.5  0.003  59 
서대문구 36  23  0.002  0.038  1.1  0.005  63 
서초구 25  13  0.003  0.043  0.4  0.005  71 
성동구 37  26  0.003  0.042  0.5  0.005  70 
성북구 38  21  0.002  0.047  0.8  0.004  78 
송파구 35  27  0.002  0.042  0.5  0.004  70 
시흥대로 28  18  0.006  0.038  0.6  0.004  63 
신촌로 26  17  0.002  0.044  0.7  0.004  73 
양천구 37  22  0.004  0.042  0.6  0.003  70 
영등포구 36  24  0.007  0.029  0.4  0.004  69 
영등포로 27  16  0.003  0.041  0.6  0.005  68 
용산구 22  19  0.001  0.041  0.5  0.004  68 
은평구 27  19  0.005  0.034  0.8  0.005  56 
정릉로 31  24  0.002  0.055  0.5  0.005  92 
종로 33  20  0.002  0.043  0.6  0.003  71 
종로구 32  19  0.002  0.045  0.7  0.004  75 
중구 28  19  0.004  0.041  0.5  0.004  68 
중랑구 27  19  0.004  0.032  0.5  0.007  54 
천호대로 28  14  0.004  0.039  0.5  0.004  65 
청계천로 26  19  0.002  0.048  0.6  0.005  80 
한강대로 30  21  0.003  0.051  0.7  0.004  85 
홍릉로 34  21  0.002  0.027  0.004  59 
화랑로 22  16  0.004  0.029  0.5  0.004  48 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이