ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2017-01-23 13:30:00 o 강풍주의보 : 흑산도홍도 o 풍랑주의보 : 제주도남쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도북부앞바다), 남해서부서쪽먼바다, 남해동부먼바다, 서해남부먼바다, 동해중부전해상, 동해남부먼바다, 동해남부앞바다(경북북부앞바다, 경북남부앞바다) o 대설경보 : 울릉도독도 o 대설주의보 : 제주도(제주도산지) o 한파경보 : 경상북도(경북북동산지, 봉화평지), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 평창평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 태백), 경기도(가평, 파주, 양주, 포천, 연천) o 한파주의보 : 세종, 인천(강화), 서울, 경상북도(영양평지, 청송, 의성, 영주, 안동, 군위), 충청북도(제천, 단양, 음성, 충주, 괴산, 보은), 충청남도(계룡, 청양, 금산, 공주, 천안), 강원도(정선평지, 원주, 영월), 경기도(여주, 성남, 양평, 광주, 안성, 이천, 용인, 하남, 남양주, 구리, 수원, 의정부, 고양, 동두천, 김포, 시흥, 과천), 전라북도(임실, 무주, 진안, 장수) o 건조주의보 : 울산, 부산, 경상남도(거창, 함양 제외), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 17.01.23 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
중구 49  41  0.027  0.019  0.4  0.004  81 
한강대로 72  40  0.022  0.040  0.5  0.006  84 
종로구
청계천로 51  42  0.022  0.028  0.3  0.005  83 
종로 52  48  0.023  0.024  0.4  0.004  70 
용산구 42  37  0.023  0.022  0.5  0.004  74 
광진구 52  45  0.024  0.029  0.6  0.005  86 
성동구 49  32  0.023  0.024  0.5  0.004  75 
강변북로 76  0.011  0.5  0.005 
중랑구 47  36  0.018  0.027  0.5  0.005  78 
동대문구 59  41  0.023  0.021  0.7  0.006  77 
홍릉로 63  44  0.017  0.038  0.5  0.007  76 
성북구 37  0.024  0.023  0.5  0.005 
정릉로 65  40  0.024  0.020  0.5  0.006  82 
도봉구 46  32  0.026  0.012  0.5  0.005  80 
은평구 53  37  0.033  0.012  0.6  0.004  78 
서대문구 58  37  0.030  0.017  0.5  0.007  83 
마포구 43  39  0.026  0.021  0.6  0.004  86 
신촌로 74  0.010  0.051  1.2  0.009  85 
강서구 29  0.037  0.015  0.4  0.006 
공항대로 58  54  0.024  0.031  0.5  0.008  79 
구로구 55  31  0.025  0.014  0.5  0.006  71 
영등포구 37  35  0.021  0.019  0.6  0.005  74 
영등포로 51  38  0.023  0.046  0.4  0.007  76 
동작구 42  38  0.032  0.019  0.4  0.004  80 
동작대로 중앙차로 74  0.014  0.052  0.6  0.007  86 
관악구 40  31  0.027  0.024  0.5  0.006  77 
강남구 51  34  0.023  0.022  0.4  0.004  74 
서초구 42  27  0.029  0.017  0.4  0.005  68 
도산대로 72  31  0.018  0.022  1.0  0.006  74 
강남대로 93  36  0.016  0.094  0.7  0.006  136 
송파구 51  32  0.026  0.026  0.6  0.005  73 
강동구 56  35  0.020  0.030  0.6  0.005  81 
천호대로 54  40  0.015  0.045  0.5  0.006  75 
금천구 55  43  0.024  0.027  0.6  0.004  80 
강북구 42  32  0.033  0.013  0.4  0.004  78 
양천구 50  30  0.021  0.027  0.5  0.004  75 
노원구 47  40  0.028  0.020  0.5  0.004  88 
화랑로 58  0.019  0.026  0.5  0.006  82 

미세먼지 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 81 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이