ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2017-12-16 20:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도서부), 흑산도홍도, 전라남도(거문도.초도, 무안, 진도, 신안(흑산면제외), 목포, 영광, 함평, 완도, 여수, 고흥), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 태백), 서해5도, 전라북도(김제, 군산, 부안, 고창) o 풍랑경보 : 제주도남쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도북부앞바다), 남해서부서쪽먼바다, 동해중부먼바다 o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도남부앞바다), 남해서부동쪽먼바다, 남해서부앞바다, 남해동부먼바다, 서해중부먼바다, 서해중부앞바다(충남남부앞바다, 충남북부앞바다), 서해남부전해상, 동해중부앞바다, 동해남부먼바다 o 대설주의보 : 울릉도독도, 제주도(제주도산지), 전라남도(무안, 진도, 신안(흑산면제외), 목포, 영광, 함평, 장성) o 한파주의보 : 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 청송, 의성, 군위), 충청북도(제천, 음성, 충주, 영동, 괴산, 보은), 충청남도(계룡), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 화천, 철원), 경기도(가평, 파주, 의정부, 양주, 포천, 연천, 동두천) o 건조경보 : 울산, 부산, 경상남도(거제, 창원), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지) o 건조주의보 : 대구, 서울, 경상남도(진주, 양산, 남해, 고성, 사천, 통영, 합천, 산청, 하동, 창녕, 함안, 의령, 밀양, 김해), 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕 제외), 전라남도(순천, 광양, 여수), 강원도(강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 인제평지, 원주, 태백), 경기도(여주, 성남, 양평, 광주, 이천, 오산, 동두천, 과천)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 17.12.16 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
중구 22  11  0.021  0.019  0.4  0.004  51 
한강대로 32  0.016  0.032  0.4  0.005  57 
종로구 25  14  0.022  0.019  0.4  0.006  51 
청계천로 23  0.019  0.023  0.4  0.006  51 
종로 22  0.023  0.019  0.4  0.004  50 
용산구 27  13  0.021  0.015  0.2  0.005  52 
광진구 31  14  0.023  0.017  0.3  0.005  56 
성동구 35  13  0.018  0.017  0.4  0.005  61 
강변북로 36  0.013  0.024  0.4  0.005  62 
중랑구 31  18  0.019  0.019  0.4  0.008  57 
동대문구 31  15  0.024  0.015  0.5  0.006  57 
홍릉로 32  0.011  0.040  0.5  0.006  66 
성북구 25  13  0.023  0.017  0.4  0.006  52 
정릉로 36  0.014  0.039  0.5  0.007  65 
도봉구 29  14  0.027  0.008  0.5  0.003  55 
은평구 32  12  0.024  0.021  0.6  0.005  57 
서대문구 33  22  0.023  0.018  0.4  0.005  60 
마포구 20  13  0.019  0.020  0.4  0.005  51 
신촌로 58  20  0.008  0.047  0.8  0.007  78 
강서구
공항대로 36  0.014  0.033  0.4  0.006  68 
구로구 38  0.014  0.015  0.4  0.006 
영등포구 32  17  0.016  0.021  0.4  0.007  59 
영등포로 36  0.012  0.037  0.4  0.007  61 
동작구 30  11  0.021  0.019  0.3  0.004  56 
동작대로 중앙차로 30  0.010  0.035  0.5  0.005  60 
관악구 33  15  0.014  0.021  0.1  0.006  51 
강남구 23  14  0.015  0.021  0.4  0.006  54 
서초구 38  0.021  0.015  0.3  0.006  59 
도산대로 36  0.012  0.020  0.9  0.006  67 
강남대로 31  0.008  0.055  0.6  0.005  92 
송파구 26  15  0.022  0.018  0.2  0.004  54 
강동구 32  18  0.021  0.020  0.4  0.005  60 
천호대로 38  0.010  0.037  0.5  0.006  61 
금천구 29  12  0.016  0.024  0.4  0.004  55 
강북구 19  0.035  0.008  0.3  0.004  54 
양천구 27  10  0.017  0.021  0.4  0.004  52 
노원구 27  13  0.028  0.013  0.3  0.005  55 
화랑로 29  0.012  0.026  0.5  0.005  53 

미세먼지 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 81 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이