ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2017-06-23 11:00:00 o 폭염경보 : 대구, 경상북도(의성, 상주, 칠곡, 군위, 경산, 구미) o 폭염주의보 : 세종, 광주, 대전, 서울, 경상남도(양산, 합천, 거창, 함양, 산청, 창녕, 함안, 의령, 밀양), 경상북도(영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 경주, 청송, 영주, 안동, 예천, 김천, 성주, 고령, 영천), 전라남도(화순, 나주, 순천, 광양, 구례, 곡성, 담양), 충청북도, 충청남도(계룡, 홍성, 예산, 청양, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(양구평지, 정선평지, 평창평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 원주, 영월), 경기도(여주, 성남, 가평, 양평, 안성, 이천, 용인, 하남, 남양주, 구리, 고양, 포천, 동두천, 과천), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 익산, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 17.06.23 22:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
중구 28  16  0.029  0.024  0.3  0.005  60 
한강대로 39  0.020  0.048  0.5  0.004  81 
종로구 33  20  0.027  0.041  0.4  0.003  68 
청계천로 34  19  0.021  0.055  0.5  0.005  92 
종로 36  0.018  0.048  0.2  0.004  80 
용산구 43  22  0.020  0.037  0.3  0.004  71 
광진구 34  18  0.019  0.036  0.5  0.006 
성동구 71  19  0.021  0.040  0.5  0.004  86 
강변북로 53  0.009  0.061  0.6  0.003  101 
중랑구 52  23  0.021  0.038  0.3  0.006  74 
동대문구 38  19  0.021  0.038  0.3  0.005  63 
홍릉로 44  0.013  0.058  0.5  0.004  97 
성북구 47  24  0.021  0.045  0.4  0.003  75 
정릉로 51  0.012  0.050  0.5  0.005  83 
도봉구 45  24  0.047  0.020  0.4  0.003  70 
은평구 44  21  0.036  0.033  0.4  0.002  75 
서대문구 52  21  0.030  0.035  0.4  0.005  77 
마포구 30  19  0.031  0.033  0.4  0.004  64 
신촌로 49  0.008  0.073  1.0  0.006  114 
강서구 39  18  0.039  0.029  0.3  0.005  71 
공항대로 42  0.015  0.065  0.4  0.006  105 
구로구 36  21  0.032  0.026  0.4  0.005  66 
영등포구 54  28  0.033  0.035  0.5  0.003  79 
영등포로 47  0.011  0.068  0.5  0.006  109 
동작구 31  18  0.026  0.039  0.3  0.004  65 
동작대로 중앙차로 40  0.012  0.075  0.7  0.007  116 
관악구 45  29  0.031  0.036  0.4  0.004  73 
강남구 36  18  0.024  0.033  0.4  0.004  67 
서초구 45  15  0.032  0.034  0.4  0.005  71 
도산대로 42  0.022  0.038  0.4  0.004  78 
강남대로 44  0.010  0.078  0.5  0.005  119 
송파구 53  27  0.027  0.038  0.6  0.005  78 
강동구 52  20  0.019  0.043  0.5  0.003  74 
천호대로 36  0.016  0.052  0.4  0.003  86 
금천구 28  15  0.021  0.048  0.4  0.004  80 
강북구 27  17  0.051  0.012  0.3  0.003  68 
양천구 29  18  0.038  0.023  0.4  0.004  67 
노원구 34  18  0.042  0.027  0.4  0.002  61 
화랑로 44  0.020  0.053  0.5  0.003  88 

미세먼지 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 81 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이