ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-19 05:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 태백) o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부먼바다 o 건조주의보 : 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.19 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 59  38  0.013  0.025  0.9  0.005   
검단 85  53  0.002  0.056  1.2  0.006  101 
계산 79  34  0.006  0.037  0.8  0.005  79 
고잔 70  49  0.002  0.054  1.3  0.010  105 
구월동 83  50  0.003  0.087  2.3  0.007  129 
논현 83  53  0.003  0.082  2.0  0.007  124 
덕적도 81  0.026  0.011  0.8  0.006  79 
동춘 77  47  0.002  0.047  1.2  0.007  85 
백령도 63  26 
부평 71  41  0.003  0.063  1.2  0.008  103 
부평역 81  35  0.002  0.055  1.1  0.007  92 
석남 75  43  0.002  0.041  1.0  0.010  79 
석모리 83  46  0.025  0.009  0.8  0.002  95 
석바위 68  52  0.002  0.095  2.1  0.009  137 
송도 77  42  0.004  0.039  1.0  0.007  82 
송림 94  45  0.003  0.042  1.2  0.010  87 
송해 72  49  0.006  0.037  0.7  0.006  101 
송현 76  43  0.004  0.046  1.0  0.011  85 
숭의 85  52  0.006  0.043  1.0  0.009  92 
신흥 83  51  0.004  0.044  1.1  0.010  97 
연희 71  44  0.005  0.043  0.9  0.006  82 
운서 75  44  0.017  0.017  0.7  0.004  82 
원당 68  41  0.002  0.058  1.4  0.005  97 
청라 132  68  0.004  0.066  1.3  0.010  106 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이