ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-14 23:00:00 o 대설경보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 충청북도(제천, 충주, 괴산), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 평창평지, 화천, 철원) o 한파주의보 : 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 청송, 의성, 영주, 안동, 군위), 충청북도(단양, 음성, 영동, 보은), 강원도(정선평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 원주, 영월, 태백), 경기도(가평, 파주, 양주, 포천, 연천), 전라북도(무주) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 서울, 경상북도(경주, 포항, 영덕), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.14 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 36  24  0.009  0.028  0.6  0.003   
공주 30  18  0.008  0.019  0.4  0.003  59 
금산읍 58  38  0.003  0.030  0.9  0.002  69 
논산 26  16  0.020  0.021  0.4  0.005 
당진시청사 49  34  0.001  0.031  0.7  0.003  66 
대산리 26  18  0.011  0.033  0.7  0.004  54 
대천2동 22  20  0.024  0.015  0.4  0.003  56 
도고면 47  28  0.003  0.024  0.5  0.002  56 
독곶리 10  0.035  0.012  0.3  0.004 
동문동 32  16  0.005  0.043  0.8  0.003  71 
둔포면 48  25  0.001  0.036  0.5  0.003  59 
모종동 43  28  0.006  0.032  0.9  0.003  74 
배방읍 44  29  0.003  0.034  0.6  0.004  66 
백석동 37  13  0.008  0.037  0.4  0.003 
사곡면 26  0.028  0.008  0.4  0.003  48 
서면 28  16  0.027  0.010  0.7  0.002  51 
서천읍 43  24  0.007  0.029  0.6  0.003  59 
성거읍 48  32  0.004  0.037  0.8  0.003  69 
성성동 46  21  0.002  0.039  0.6  0.003  79 
성황동 30  18  0.003  0.048  0.7  80 
송산면 41  25  0.020  0.015  0.7  0.003  74 
엄사면 43  19  0.003  0.047  0.8  0.003  78 
예산군 39  24  0.004  0.037  0.9  0.006  61 
이원면 0.021  0.003  0.9  0.003 
인주면 38  27  0.005  0.031  0.5  0.003  61 
주교면 36  19  0.004  0.033  0.8  0.002  54 
청양읍 28  23  0.004  0.023  0.5  0.002  66 
태안읍 32  21  0.007  0.027  0.7  0.002  47 
파도리 41  0.035  0.005  0.4  0.002  54 
홍성읍 39  33  0.008  0.032  0.6  0.003  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이