ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2019-04-19 16:00:00 o 건조경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백) o 건조주의보 : 세종, 울릉도독도, 울산, 부산, 대구, 대전, 인천(강화), 서울, 경상남도(창원), 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 봉화평지, 문경, 청도, 포항, 영덕, 의성, 영주, 안동, 상주, 칠곡, 성주, 경산, 영천, 구미), 전라남도(광양), 충청북도(제천, 진천, 충주, 영동, 보은, 청주), 충청남도(예산, 금산, 아산, 공주, 천안), 강원도(정선평지, 평창평지, 횡성, 원주, 영월), 경기도(여주, 화성, 성남, 광명, 양평, 광주, 이천, 용인, 하남, 오산, 남양주, 구리, 안양, 고양, 포천, 동두천, 부천, 과천)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 19.04.21 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 63  27  0.050  0.016  0.4  0.004   
개정동 46  24  0.041  0.008  0.6  0.005  74 
고산면 41  21  0.035  0.012  0.3  0.002  74 
고창읍 57  25  0.041  0.014  0.4  0.003  78 
금암동 50  32  0.026  0.2  0.002 
남중동 45  26  0.048  0.013  0.3  0.004  77 
모현동 48  27  0.040  0.003  0.2  0.004  74 
무주읍 39  21  0.046  0.009  0.4  68 
부안읍 47  35  0.040  0.017  0.5  0.002  82 
삼천동 49  28  0.036  0.014  0.5  77 
새만금 49  0.047  0.007  87 
소룡동 53  31  0.062  0.007  0.5  0.004  87 
송천동 55  32  0.052  0.012  0.3  0.005  85 
순창읍 48  28  0.045  0.010  0.2  0.004  79 
신태인 55  35  0.025  0.016  0.4  0.003  74 
신풍동(군산) 45  24  0.046  0.007  0.5  0.003  79 
심원면 48  34  0.040  0.008  0.3  0.002  95 
연지동 56  26  0.044  0.014  0.5  0.002  83 
요촌동 51  28  0.056  0.013  0.3  0.002  79 
운암면 22  0.041  0.004  0.1  0.001 
임실읍 48  28  0.042  0.006  0.4  0.003  77 
장수읍 40  23  0.044  0.009  0.4  0.004  74 
죽항동 55  25  0.041  0.013  0.5  0.002  82 
중앙동(전주) 56  29  0.048  0.013  0.4  0.004  76 
진안읍 44  27  0.041  0.012  0.4  0.001  74 
팔복동 41  27  0.051  0.003  0.3  0.007  77 
팔봉동 36  24  0.051  0.012  0.4  0.002  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이