ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-19 05:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지, 태백) o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 동해남부먼바다 o 건조주의보 : 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.19 08:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 66  33  0.019  0.033  0.5  0.010   
광복동 59  26  0.028  0.026  0.4  0.009  66 
광안동 66  35  0.034  0.018  82 
기장읍 64  26  0.026  0.022  0.4  0.007  68 
녹산동 55  30  0.003  0.060  0.5  0.011  100 
대신동 61  31  0.014  0.038  0.6  0.008  72 
대연동 60  27  0.020  0.034  0.6  0.010  66 
대저동 50  27  0.001  0.033  0.5  0.035  75 
덕천동 55  31  0.004  0.021  0.7  0.008  74 
덕포동 93  61  0.002  0.079  1.1  0.009  170 
명장동 70  32  0.016  0.028  72 
부곡동 62  36  0.030  0.023  0.5  0.008  69 
부산북항 48  32  0.020  0.042  0.4  0.008  72 
부산신항 47  24  0.005  0.065  0.6  0.011  105 
수정동 49  26  0.042  0.014  0.3  0.006  60 
연산동 62  36  0.011  0.046  0.4  0.006  77 
온천동 70  39  0.009  0.057  0.7  0.007  95 
용수리 69  32  0.028  0.023  0.6  0.005  66 
장림동 92  48  0.003  0.064  0.4  0.009  174 
전포동 60  23  0.016  0.029  0.3  0.007  73 
좌동 66  35  0.027  0.024  0.3  0.007  77 
청룡동 79  38  0.037  0.013  72 
초량동 70  32  0.039  0.020  0.5  0.006  72 
태종대 50  26  0.035  0.014  0.3  0.007  61 
학장동 91  43  0.004  0.047  0.4  0.010  100 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이