ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2017-10-23 06:00:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도, 울산, 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백) o 풍랑경보 : 제주도남쪽먼바다, 남해동부먼바다, 동해전해상 o 풍랑주의보 : 제주도앞바다, 남해서부동쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해동부앞바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 17.10.23 05:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
광복동 23  0.049  0.004  0.3  0.001  66 
초량동 19  10  0.039  0.004  0.2  0.003  58 
태종대 29  11  0.003  0.2  0.004 
전포동 25  0.005  0.2  0.003 
온천동 34  11  0.036  0.012  0.3  0.002  55 
명장동 31  15  0.038  0.002  60 
대연동 37  10  0.048  0.002  0.002  65 
학장동 26  0.042  0.003  0.2  0.001  60 
덕천동 23  11  0.044  0.004  0.3  0.003  62 
청룡동 27  17  0.039  0.004  58 
좌동 32  19  0.044  0.003  0.2  0.003  62 
장림동 25  14  0.041  0.003  0.2  0.001  59 
대저동 44  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
녹산동 20  0.038  0.006  0.2  0.001  57 
연산동 33  12  0.042  0.002  64 
기장읍 35  13  0.044  0.002  0.2  0.002  62 
용수리 27  0.047  0.3  0.003 
수정동 18  11  0.037  0.002  0.3  0.002  56 
부곡동 20  12  0.046  0.005  0.2  0.002  63 
광안동 33  0.043  0.003  61 
대신동 25  13  0.039  0.003  0.3  0.001  58 

미세먼지 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 81 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

“인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있습니다.

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이