ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-14 23:00:00 o 대설경보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 충청북도(제천, 충주, 괴산), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 평창평지, 화천, 철원) o 한파주의보 : 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 청송, 의성, 영주, 안동, 군위), 충청북도(단양, 음성, 영동, 보은), 강원도(정선평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 원주, 영월, 태백), 경기도(가평, 파주, 양주, 포천, 연천), 전라북도(무주) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 서울, 경상북도(경주, 포항, 영덕), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.14 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 43  28  0.010  0.042  0.7  0.005   
검단 58  39  0.010  0.037  0.7  0.004  82 
계산 29  19  0.018  0.018  0.4  0.003  56 
고잔 36  29  0.003  0.066  0.9  0.007  106 
구월동 66  36  0.004  0.066  1.3  0.006  106 
논현 47  30  0.003  0.060  0.9  0.004  100 
덕적도 19  0.040  0.002  0.3  0.001  58 
동춘 40  29  0.002  0.057  0.9  0.006  95 
백령도 0.040  0.002  0.3  0.003 
부평 41  22  0.005  0.048  0.6  0.004  80 
부평역 47  35  0.002  0.044  0.7  0.005  74 
석남 38  27  0.003  0.034  0.6  0.006  72 
석모리 40  26  0.035  0.003  0.5  0.002  66 
석바위 34  33  0.003  0.063  0.6  0.006  103 
송도 36  21  0.005  0.047  0.7  0.006  78 
송림 52  28  0.012  0.033  0.6  0.006  66 
송해 52  39  0.033  0.008  0.2  0.006  90 
송현 46  26  0.018  0.032  0.5  0.007  64 
숭의 39  28  0.015  0.034  0.5  0.005  74 
신흥 32  19  0.012  0.053  0.7  0.006  88 
연희 33  19  0.004  0.043  0.7  0.003  71 
운서 32  22  0.024  0.017  0.5  0.002  59 
원당 47  31  0.006  0.042  0.7  0.003  74 
청라 58  32  0.005  0.045  0.6  0.005  75 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이