ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-14 23:00:00 o 대설경보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 충청북도(제천, 충주, 괴산), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 평창평지, 화천, 철원) o 한파주의보 : 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 청송, 의성, 영주, 안동, 군위), 충청북도(단양, 음성, 영동, 보은), 강원도(정선평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 원주, 영월, 태백), 경기도(가평, 파주, 양주, 포천, 연천), 전라북도(무주) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 서울, 경상북도(경주, 포항, 영덕), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.14 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 27  11  0.018  0.027  0.4  0.003   
경화동 20  0.029  0.014  0.3  0.003  48 
남상면 23  0.003  0.024  0.7  0.000  42 
내일동 23  12  0.021  0.022  0.2  0.003  37 
대산면 19  0.028  0.010  0.3  0.001 
대안동 23  13  0.029  0.007  0.5  0.003  48 
동상동 27  10  0.007  0.033  0.4  0.002  54 
명서동 23  0.014  0.029  0.4  0.003  48 
무전동 34  13  0.015  0.033  0.2  0.005  54 
반송로 21  0.010  0.026  0.5  0.003  53 
봉암동 16  0.013  0.024  0.5  0.003  40 
북부동 40  17  0.004  0.049  0.6  0.004  81 
사천읍 23  12  0.020  0.024  0.5  0.004  40 
사파동 23  0.029  0.018  0.4  0.003  48 
삼방동 29  10  0.022  0.020  0.3  0.002  48 
상대동 31  0.008  0.037  0.6  0.006  61 
상봉동 28  0.032  0.010  0.3  0.002  52 
아주동 22  14  0.020  0.024  0.5  0.002  47 
용지동 16  0.027  0.019  0.4  0.002  45 
웅남동 35  13  0.014  0.043  0.5  0.005  71 
웅상읍 38  19  0.006  0.039  0.5  0.003  65 
장유동 22  13  0.008  0.038  0.4  0.005  63 
저구리 0.034  0.008  0.4  0.001  73 
하동읍 25  10  0.028  0.011  0.4  0.003  47 
회원동 37  21  0.009  0.036  0.4  0.002  59 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이