ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2018-12-14 23:00:00 o 대설경보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 충청북도(제천, 충주, 괴산), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 양구평지, 평창평지, 화천, 철원) o 한파주의보 : 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 청송, 의성, 영주, 안동, 군위), 충청북도(단양, 음성, 영동, 보은), 강원도(정선평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 원주, 영월, 태백), 경기도(가평, 파주, 양주, 포천, 연천), 전라북도(무주) o 건조주의보 : 울산, 부산, 대구, 서울, 경상북도(경주, 포항, 영덕), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 18.12.14 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 35  16  0.016  0.025  0.6  0.004   
개정동 38  21  0.007  0.008  0.7  0.002  61 
고산면 37  13  0.023  0.012  0.3  0.001  52 
고창읍 43  18  0.014  0.023  0.4  0.003  60 
금암동 64  27  0.056  1.1  0.005 
남중동 42  31  0.003  0.024  0.4  0.005  74 
모현동 53  32  0.007  0.023  0.4  0.006  69 
무주읍 23  20  0.012  0.020  0.5  0.003  47 
부안읍 41  28  0.009  0.031  0.3  0.005  64 
삼천동 51  33  0.005  0.038  0.6  64 
새만금 36  20  0.029  0.009  59 
소룡동 25  0.035  0.012  0.4  0.006  55 
송천동 62  34  0.004  0.048  0.7  0.007  80 
순창읍 34  19  0.019  0.021  0.5  0.005  56 
신태인 40  24  0.004  0.032  0.5  0.003  59 
신풍동(군산) 37  22  0.014  0.025  0.7  0.002  64 
연지동 50  17  0.002  0.039  0.6  0.003  65 
요촌동 48  31  0.006  0.030  0.3  0.004  64 
운암면 39  0.023  0.007  0.3  0.002  57 
임실읍 33  23  0.011  0.014  0.5  0.003  64 
장수읍 34  30  0.016  0.014  0.4  0.004  56 
죽항동 42  26  0.008  0.034  0.6  0.003  56 
중앙동(전주) 55  41  0.005  0.043  0.7  0.004  79 
진안읍 37  29  0.007  0.027  0.5  0.002  59 
팔복동 42  30  0.006  0.052  0.7  0.007  86 
팔봉동 48  37  0.010  0.019  0.7  0.003  59 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이